Omite el contenido

Los mejores parques recomendados por gente local

Parque
  • Recomendado por 2 personas locales
Parque
  • Recomendado por 1 persona local
Playground
  • Recomendado por 1 persona local
Carrera de perros
  • Recomendado por 1 persona local
Parque
“De heemtuin is een afspiegeling van een aantal kenmerkende landschappen uit het Zuid-Hollandse veenweidegebied. De tuin bestaat globaal uit twee gedeelten: het centrumdeel en het buitengebied. Op het centrumdeel bevinden zich de onderdelen die het meest intensieve onderhoud vragen. Het zijn de elementen die van oudsher direct rondom de boerderij lagen, zoals een kruidentuin, een aantal akkertjes, een kleine boomgaard en een stinzenbosje. Het buitengebied vormt ruim de helft van de heemtuin met hooilanden, grienden in diverse stadia van ontwikkeling, sloten en hakhoutkaden met elzen, essen en wilgen. Door de indeling in een centrumdeel en een buitengebied krijgt de bezoeker een goed beeld van de overgang van droge naar natte gronden en van cultuur naar natuur.”
  • Recomendado por 1 persona local